Van Spek naar Bonen…

Steden groeien en de behoefte aan een gezonde en groene leefomgeving neemt toe. Zo’n 30% van de werkende mensen spendeert het gros van hun tijd op kantoor, waaronder op bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen worden soms gezien als een ‘landschap vol blokkendozen’ tussen de stad en platteland. En dat terwijl de kloof tussen stad en platteland steeds groter is geworden. Wat nu als bedrijventerreinen deze kloof kunnen dichten? Wat nu als werknemers het heerlijk vinden om in de pauze door een groen(t)e rijke, bloeiende en gezonde omgeving te wandelen?

Een voedselproducerende stad is een leefbare stad. Steden zullen groene en lokale voedselinitiatieven moeten omarmen. In plaats van deze groenteproductie steeds verder weg duwen het platteland in. In toenemende mate wordt in ontwerp van nieuwe gebouwen en wijken groen wel toegepast, maar dat is vooral esthetisch. De uitdaging ligt vooral bij de huidige bestaande gebouwde omgeving om op een integrale en meervoudige waarde groen toe te voegen.

De Bonenparade

  • produceert voedsel op bedrijventerreinen langs hekwerken en gevels en is een combinatie van (eetbare) bloemen en groenten;
  • wordt gerealiseerd samen met vrijwilligers, medewerkers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zorgen dus met de Bonenparade voor een sociale samenhang op bedrijventerreinen en dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt;
  • zorgt voor bewustwording van medewerkers en buurtbewoners die normaal weinig van voedselproductie te zien krijgen;
  • kan op een effectieve manier groen(te) inzetten om de stad of bedrijventerrein leefbaarder en klimaatadaptiever te maken door de luchtkwaliteit te verbeteren en waterberging proactief te organiseren;
  • zorgt tevens voor een stimulans voor de krimpende biodiversiteit.

Deelnemende organisaties betalen een deel van de totale kosten, samen met de ondersteunende organisaties kunnen we de parade realiseren. Met interne nieuwsbrieven, samenpluk- en plantdagen en andere activiteiten worden de medewerkers betrokken. Boont u ook mee?

Voor de lokale gezonde snack hoeft u binnenkort niet meer over de stadsgrenzen te kijken, maar zijn er dichtbij genoeg mogelijkheden. Bij bedrijventerreinen voegen wij met de Bonenparade waarde toe! Van biodiversiteit tot klimaatadaptatie, van sociale impact tot bewustzijn over lokaal en duurzaam voedsel.

Pro bo(o)no meer willen weten?

De Bonenparade is een initiatief van Stichting Straatboer. Op de website van de Straatboer kunt u meer lezen over andere mogelijkheden om uw omgeving te vergroenten.